Početna stranica

Vaša lokacija: AD LIBITUM / deratizacija | | Prijavite se na RSS

Deratizacija

…samo za one koji su zaboravili… je postupak kojem je svrha suzbijanje štetnih glodavaca, a najpoznatiji pripadnici su miševi i štakori

svaka uspješna deratizacija započinje inspekcijom

nekoliko je načina pomoću kojih možemo utvrditi prisutnost glodavaca: ekskrementi ( feces ), tragovi glodanja, aktivne rupe, živi ili mrtvi glodavci, miris, te na kraju prisustvo tragova urina, koji pod svjetlošću UV- lampe fluoresciraju plavo-bijelo

provodi se pomoću otrovnih i neotrovnih metoda

u prve spada korištenje antikoagulativnih pripravaka druge generacije, i to u obliku mamka za miševe i peleta za štakore

u uvjetima povećane vlažnosti, koriste se parafinski blokovi i kocke

druge podrazumijevaju, u našem slučaju, korištenje ljepljivih klopki, TRAPPER ljepila, a to su plitice sa ljepilom , koje sadrže komponentu koja mu onemogućuje isušivanje, pogodne i za miševe i štakore, čija je trajnost, ako je zaštićena plastičnim ili kartonskim tunelom, preko godinu dana

koristimo i posebno pripremljena LTD TRAPPER ljepila

za izlaganje otrovnih mamaka koristimo za to predviđene deratizacijske kutije, kojih imamo nekoliko vrsta

za unutrašnje prostore koristimo plastične der. kutije, a za vanjske, inox, limene der. kutije

za vanjske prostore, gdje je osim učinkovite, važna i estetska komponenta, predlažemo der. kutije u imitaciji kamena

obveza ih je označiti deklaracijom koja sadržava izvršitelja, sa dežurnim brojevima telefona, koji se nazivaju u slučaju ekscesa, vrstu antikoagulanta, antidot, vrijeme postavljanja te oznaka otrova i štetnosti

za deratizaciju možemo koristiti u praškaste rodenticide, naročito ako izostane uspjeh pri korištenju antikoagulativnih pripravaka (vrijedi samo za mjesta gdje ljudi ne obitavaju)

izvođenje deratizacije, od strane zakonodavca, je propisano najmanje 2x godišnje (NN 79/07; 113/08; 43/09)

- trapper ljepila i tuneli:

- mamci:

- kutije za deratizaciju:

 

Prodajni asortiman:

 

Belllabs i PP

 

Limene kutije za deratizaciju

 

Kavezi za životinje

 

NEŠKODLJIVO UKLANJANJE OTPADA

Ekološka nota obavljanja DDDD djelatnosti ogleda se u činjenici da sav otpad nastao obavljanjem deratizacije i dezinsekcije, kao i praznu ambalažu odvozimo u, za to ovlaštenu ustanovu, koja ga neškodljivo uklanja (NN 27/96).

 

Nadamo se da smo Vas djelomično zaintrigirali ovom brošurom, i nadasve kvalitetom našeg rada, te da ćete definitivnu potvrdu svega ovoga ranije spomenutog vidjeti iz „prve ruke“.