Cimex lectularies – kućna stjenica

Cimex lectularies – kućna stjenica: veličina 4-6mm,ovalnog oblika, usni organi prilagođeni bodenju i sisanju, tijekom dana polažu 1-5 jaja, potrebu za sisanjem krvi imaju svako 3-10 minuta, razvoj od jaja do adulta pri temperaturi 30° iznosi 21 dan, razvoj teče nepotpunom metamorfozom (jaje,nimfa,adult), najčešće je nalazimo u drvenimdijelovima krevata, rubovima madraca. Bez hrane može izdržati […]