Rattus rattus – Kućni štakor

  Crni štakor (Rattus rattus; Kućni štakor) – naseljava tavanske prostore.. U tropima živi na drveću. Crni štakor rado glođe i buši drvo, te gradi gnijezda u drvu. Dužine tijela  crnog štakora iznosi 14-23 cm a repa 17-28 cm. Masa 150-250g, a skotna ženka do 300g. Pari se od ožujka do listopada. Skotnost traje 22 […]

Rattus norvegicus – Smeđi štakor

Rattus norvegicus-Smeđi štakor, sivi štakor, kanalski štakor ili štakor selac je jedna od najpoznatijih vrsta štakora, Iako se zove norveški, potječe iz Azije, Tijela dužine do 25 cm, sivi ili smeđi štakor je jedan od najvećih predstavnika mišolikih glodavaca. Mužjak prosječno teži 350 g, a ženka 250 g. Rep mu je kraći od tijela. Masa […]