Atraktant za štakore

atraktant-za-stakore

Obzirom da je učinak antikoagulanata (otrovi koji se primjenjuju pri izvođenju deratizacije) vidljiv tek za 3-4 dana od konzumiranja postavljenih zatrovanih mamaka, tvrtka Ad libitum d.o.o. može vam ponuditi T-REX lovke za glodavce i PROTECTA SIDEKICK kutije koje se koriste u kombinaciji s atraktantom za miševe i štakore.
Važno je naglasiti da se pri izvođenju mjera deratizacije ovom metodom ne koriste nikakvi otrovi i da je učinak vidljiv vrlo brzo, unutar nekoliko sati, što nikako nije zanemarivo.
T-REX lovke i PROTECTA SIDEKICK kutije izrađene su od visokokvalitetnog PP što omogućuje njihovo korištenje u raznim mikroklimatskima (vlaga, temperatura…).
PROTECTA SIDEKICK kutije posjeduju mehanizam zatvaranja na ključ što onemogućava zlouporabu.