Blatella germanica – smeđi žohar

smedji-zohar-2Blatella germanica – smeđi žohar: veličina 1-1,5 cm,obitavaju na toplim i vlažnim mjestima, omnivor, imaju krila ali ne lete, ženke na zatku imaju hitinsku tvorbu-ooteku u kojoj se nalazi 30-50 jajašaca, iz jajašaca se za 15-35 dana, ovisno o temperaturi razvije nimfalni stadij. Zbog relativno kratkog razvojnog perioda, veličine  i prilagodljivosti, jedan su od najčešćih i najbrojnijih infestanata uopće.

Kako se riješiti smeđeg žohara?…orošavanjem površina insekticidom sa atraktantom ili bez, na bazi deltametrina, piretrina, fipronila, te aplikacijom insekticidnog gela sa atraktantom, postavljanjem lovki sa atraktantom