Ctenocephalides felis – mačja buha

 

buhaCtenocephalides felis – mačja buha: jedna je od najrasprostranjenijih vrsta buha,najčešći ektoparazit kućnih ljubimaca, veličine 1-2mm,crvenkasto-smeđe boje, lateralno spljoštene što ih čini teško uočivim na tijelu životinje. Beskrilni insekti sa mogućnošću skakanja. Razvojni ciklus u odgovarajućim uvjetima traje 14-28 dana, najčešći način prijenosa buha na životinje je infestirani okoliš, suprotno uvriježenommišljenju o prijenosu buha sa jedne životinje na drugu. Larve su negativno fototaksične, znači da se kreću suprotno od izvora svjetlosti. Vektor su u prijenosu parazita I bolesti, glatka površina tijela joj omogućava lako kretanje kroz dlaku I perje. Treći par nogu je duži i razvijeniji od ostalih.