Deratizacija

deratizacija-adlibitum

Deratizacija:

samo za one koji su zaboravili… je postupak kojem je svrha suzbijanje štetnih glodavaca, a najpoznatiji pripadnici su miševi i štakori

Svaka uspješna deratizacija započinje inspekcijom.

Nekoliko je načina pomoću kojih možemo utvrditi prisutnost glodavaca: ekskrementi ( feces ), tragovi glodanja, aktivne rupe, živi ili mrtvi glodavci, miris, te na kraju prisustvo tragova urina, koji pod svjetlošću UV- lampe fluoresciraju plavo-bijelo provodi se pomoću otrovnih i neotrovnih metoda.

U prve spada korištenje antikoagulativnih pripravaka druge generacije, i to u obliku mamka i svježeg mamka za miševe te peleta za štakore.

U vlažnim medijima, koriste se parafinski blokovi i kocke.

Druge podrazumijevaju, u našem slučaju, korištenje ljepljivih klopki, TRAPPER ljepila, a to su plitice sa ljepilom , koje sadrže komponentu koja mu onemogućuje isušivanje, pogodne i za miševe i štakore, čija je trajnost, ako je zaštićena plastičnim ili kartonskim tunelom, preko godinu dana koristimo i posebno pripremljena LTD TRAPPER ljepila, te T-rex i mini T-rex trapper  lovke sa atraktantom za miševe i štakore, koje nam omogućuju hvatanje istih u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Također koristimo i živolovke za miševe,Trapper 24/7

Za izlaganje otrovnih mamaka koristimo za to predviđene deratizacijske kutije, kojih imamo nekoliko vrsta.

Za unutrašnje prostore koristimo plastične der. kutije, a za vanjske, limene der. kutije.

Za vanjske prostore, gdje je osim učinkovitosti, važna i estetska komponenta, predlažemo der. kutije u imitaciji kamena.

Obveza ih je označiti deklaracijom koja sadržava izvršitelja, sa dežurnim brojevima telefona, koji se nazivaju u slučaju ekscesa, vrstu antikoagulanta, antidot, vrijeme postavljanja te oznaka otrova i štetnosti.

Učinkovitost deratizacije provjeravamo u dogovorenim vremenskim intervalima

Artikli u kategoriji Deratizacija