Dermestes lardarius – slaninar

slaninar-2Dermestes lardarius – slaninar: veličina 7-9mm, na vratu nekoliko žućkastih pjega, razvojni ciklus traje 40-60 dana, jaja polažu na hranu na kojoj će se kasnije hraniti larve, larve su proždrljive i prouzrokuju velike štete, hranu zagađuju svojim izmetom, prosječan životni vijek odraslih jedinki je godinu dana.