Dezinsekcija

Da ne duljimo, dezinsekcija je postupak kojim suzbijamo štetne insekte u Vašim privatnim objektima kao i u industriji i poslovnim prostorima.

dezinsekcija-adlibitum

 

U sistematici, insekti pripadaju koljenu člankonožaca (Arthropoda).Za uspješno suzbijanje štetnika, moramo poznavati njihovu građu, način života, biologiju, ali i karakteristike sredstava kojima ih suzbijamo.Problematici suzbijanja štetnika posvetili smo veći dio života, pa ćemo najzanimljivije detalje  izdvojiti iza slijedećih crtica. Svaka dezinsekcija počinje inspekcijom, odnosno dezinsekcija-adlibitum-1utvrđivanjem vrste štetnika. Za tu priliku,raspolažemo sa nekoliko vrsta insekt monitora i atraktanata. Postupci kojima se, ovisno o vrsti štetnika, koristimo  pri dezinsekciji su: orošavanje površine insekticidom, slijedi zaprašivanje, te na kraju  zamagljivanje, odnosno zadimljavanje.Nekoliko dana nakon akcije slijedi inspekcija učinjenog, te  postavljanje neotrovnih lovki i  aplikacija insekticidnog gela. U zadnje vrijeme, odlične rezultate daje i aplikacija insekticida u spreju – Pyredi insektenkiller. Postupak dezinsekcije u slučaju infestacije žoharima, ovisno o zadanim parametrima, naročito temperaturi, ponoviti za 3-4 tjedna, te nakon toga odrediti dinamiku slijedećih akcija. Dolaskom na tržište nove generacije insekticida sa atraktantima, te insekticida u obliku gela,neki od gore navedenih postupaka neminovno će biti izostavljeni a vrijeme potrebno za eradikaciju štetnih insekata će se značajno skratiti.

  • Za suzbijanje mrava, osim klasičnih insekticida, koristimo pripravke u obliku granula i gela.
  • Za suzbijanje stršljenova i osa koristimo piretrinski prah, te aplikatore sa nastavkom u obliku spreja a nakon izvršene dezinsekcije neškodljivo riješavamo i pripadajuće gnijezdo.
  • Za suzbijanje stjenica, osim dostupnih insekticida, lovki, koristimo i novu neotrovnu metodu baziranu na kriogenoj osnovi.
  • Za suzbijanje muha, osim larvicidnog tretmana početkom proljeća, koristimo adulticidni neonikotinoidni preparat koji sadrži atraktant u obliku spolnog hormona muha. Prilikom izvedbe, na tretiranim površinama ne ostaju vidljivi tragovi.

Na mjestima gdje estetska komponenta nije primarna koristimo ljepljive trake (dužine 7m, širine 30cm) za muhe, također sa atraktantom.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Artikli u kategoriji Dezinsekcija