Ephestia kuehniella – brašneni moljac

brasneni-moljac-2Ephestia kuehniella – brašneni moljac: štetnik mlinova, dužina leptira 10-14mm, sive boje, raspon krila 20-25mm, prednja krila plavkasta sa valovitim plavim trakama, gusjenica dužine 10-15mm, blijedožute boje, gusjenica se hrani brašnom i stvara zapredotine, 3-5 generacuja godišnje, životni vijek 1-3 tjedna