Kako se riješiti mrava

mravi2

Privlače pažnju zbog „socijalnog“ načina života u organiziranim kolonijama. Svaka kolonija se sastoji od tri različite skupine mrava koji obavljaju posebne poslove.

Najbrojniji su radnici-radilice, u stvari sterilne ženke čiji je životni vijek nekoliko tjedana (9-10). Drugu skupinu čine ženke-matice, njihova jedina funkcija je nošenje jaja. Mogu živjeti nekoliko godina. Treću skupinu čine mravi mužjaci, njih je najmanje i najkraće žive. Njihova uloga je oplodnja novih ženki ili matica (kraljica), a ubrzo nakon toga uginu. Razmnožavaju se potpunom metamorfozom.

Odličnu međusobnu komunikaciju duguju feromonima, a „čitač“ vrste feromona i poruke koju nose su ticala smještena na glavi.

Kako se riješiti mrava? … Prskanjem insekticima na bazi deltametrina, fipronila, ili aplikacijom insekticidnog gela sa atraktantom, istih ili sličnih djelatnih tvari.

Dezinsekcija

Za suzbijanje mrava, osim klasičnih insekticida, koristimo pripravke u obliku granula i gela.