Musca domestica – Kućna muha

 

kucna-muha-dezinsekcijaKućna muha – Musca domestica: 6-8 mm velika,prljavosive boje sa 4 tamnije pruge na toraksu, hranu uzima rilcem, usisanu hranu iz volje preko rilca zna povraatiti (svijetle točkice na prozorskom staklu), za života,2-4 tjedna, odloži 120-150 duguljastih jajašaca veličine 1mm, iz jajašaca se istog dana razvijajucrvolike ličinke, čitav razvoj u optimalnimtemperaturnim uvjetima može završiti za 10-tak dana, prezimljavaju ličinke i kukuljice.