Piophila casei – sirna muha

Piophila casei – sirna muha: veličina 2,5-4 mm, desetak sati nakon parenja polaže jaja, razvoj larve traje 1-3 dana, cijeli ciklus razvoja sirne muhe, u optimalnim uvjetima, može trajati 12-15 dana, larve otporne na nepovoljne životne uvjete, kreću se skakanjem( cheese skipper), odbacuju se na daljinu do 20 cm.

Kako  se riješiti sirne mušice?…prskanjem površina insekticidom sa atraktantom za muhe,potapanje proizvoda u otopinu insekticida postaviti insektomore, ljepljive trake sa atraktantom, fumigacija.