Atraktant za štakore

Obzirom da je učinak antikoagulanata (otrovi koji se primjenjuju pri izvođenju deratizacije) vidljiv tek za 3-4 dana od konzumiranja postavljenih zatrovanih mamaka, tvrtka Ad libitum d.o.o. može vam ponuditi T-REX lovke za glodavce i PROTECTA SIDEKICK kutije koje se koriste u kombinaciji s atraktantom za miševe i štakore. Važno je naglasiti da se pri izvođenju […]

Atraktant za štakore

šifra: 147