Rattus rattus – Kućni štakor

  Crni štakor (Rattus rattus; Kućni štakor) – naseljava tavanske prostore.. U tropima živi na drveću. Crni štakor rado glođe i buši drvo, te gradi gnijezda u drvu. Dužine tijela  crnog štakora iznosi 14-23 cm a repa 17-28 cm. Masa 150-250g, a skotna ženka do 300g. Pari se od ožujka do listopada. Skotnost traje 22 […]