Deratizacijska kutija Wise box – solarno punjenje

Deratizacijska kutija Wise box- solarno punjenje, senzori, strujni krug, vrećice za spremanje uginulih životinja. No bit’ će najbolje da pogledate video u nastavku. NF3210-3 WiseBox® 3 / NF3210-4 WiseBox® 4 / NF3210-11 WiseBox®11 220 Volt