Počela je sezona osa i stršljenova

PORODICA: VESPIDAE (OSE I STRŠLJENOVI) Pripadaju redu opnokrilaca ( hymenoptera ). Ose su duge do 20 mm, mužjaci stršljena do 45 mm, a ženke od 25-35 mm. Socijalni su insekti koji se dijele u tri grupe: ženke-matice, radnike-sterilne ženke i mužjake. Grade velika gnijezda, promjera 40-60 cm. Između kolovoza i rujna matica polaže jaja iz […]